Ruilen, retourneren, garanties, klachten

Een artikel terugsturen binnen de 30 dagen
Garantie op juwelen en horloges
Ik ontving een beschadigd artikel
Ik heb een verkeerd artikel ontvangen
Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen
Klachten

--------------------------------------------------------------------------------

Een artikel terugsturen binnen de 30 dagen

Gebruik dit modelformulier: download het modelformulier

Ruilen

Een juweel ruilen is heel eenvoudig: u stuurt ons de artikelen terug in hun (voor zover mogelijk) originele juwelendoosje, met eventuele certificaten, enzovoort. U stopt er uw bestelbon bij, waarop u de reden van uw retour invult, net als de nieuwe artikelen waarvoor u wenst te ruilen. De ringkaart hoeft u niet terug te sturen, dat is een geschenk voor u. 

Terugbetaling

U retourneert een juweel, maar vindt niet meteen een ander artikel waarvoor u wilt ruilen? Dan betalen wij u probleemloos uw geld terug. Ook dat verloopt heel eenvoudig. U volgt dezelfde werkwijze zoals hierboven. Wij storten dan het volledig betaalde bedrag terug op uw rekening binnen de 14 dagen na ontbinding. Als u oorspronkelijk verzendkosten heeft betaald, worden deze terugbetaald.
Indien u een bevuild of beschadigd goed retourneert, zal Amanto u terugbetalen, doch onder aftrek van de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan heeft en waarvoor de consument aansprakelijk is.

Hoe stuurt u een juweel terug?

Vooraleer u het artikel verstuurt neemt u even contact met ons op via info @ amanto.be (zonder spaties) om uw retour te melden.

U stuurt uw bestelling gefrankeerd terug naar

Amanto

Anton Van de Veldelaan 13           
2900 Schoten            
België

Om uw retour vlot af te handelen, vragen wij u om ons vooraf per e-mail de komst van uw pakket te melden. Dat doet u via ons emailadres info @ amanto.be Opgelet: onvoldoende gefrankeerde pakketjes worden door De Post geweigerd en naar u teruggestuurd, vaak met strafport tot gevolg. Let er dus op dat u het pakket voldoende frankeert.


Garantie op juwelen en horloges

Garantie

Artikel 12 van de algemene voorwaarden van Amanto bepalen het volgende met betrekking tot de wettelijke waarborg:
“De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Conform artikel VI.45, §1, 12° WER dient de onderneming de consument te herinneren aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Amanto dient bijgevolg minstens te vermelden dat de termijn van de wettelijke waarborg waarover de consument beschikt 2 jaar bedraagt.

Hoe gebruikmaken van de garantie?

Ook dat verloopt heel eenvoudig. Bij de meeste merkartikelen ontvangt u een garantiebewijs van de producent, in de andere gevallen geldt de kassabon/factuur als garantiebewijs.
Merkt u binnen de garantietermijn een gebrek aan uw product, dan hoeft u ons enkel het juweel samen met het garantiebewijs terug te sturen. Wij ruilen of repareren het gratis voor u. Kan dat niet, of vertoont het omgeruilde product ook gebreken, dan krijgt u een tegoedbon voor de oorspronkelijke aankoopwaarde. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Ik ontving een beschadigd artikel

Waarschijnlijk werden de goederen beschadigd tijdens het transport. Gelieve het beschadigde artikel terug te sturen binnen de 30 dagen.
Onze retourprocedures vindt u bij de rubriek Ruilen en Retourneren.

Gelieve een kopij van de factuur en/of een begeleidende brief met de zending mee te sturen. Zodra wij het beschadigde artikel ontvangen, maken wij een interne kredietnota en sturen we zo snel mogelijk een ander exemplaar naar u.

Ik heb een verkeerd artikel ontvangen

Controleer aub altijd of het artikel dat u ontvangt hetzelfde is dat u besteld heeft. Mocht u per ongeluk een ander artikel hebben ontvangen, dan kunt u het binnen 30 dagen retour sturen. Om te achterhalen waarom u een ander artikel heeft ontvangen, is het belangrijk dat u op de achterkant van de factuur aangeeft wat de reden van retour is en wat het verschil is tussen de twee artikelen.


Zodra wij het product ontvangen, maken wij een interne kredietnota en sturen we zo snel mogelijk het juiste product naar u.

Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen

Vanaf het moment van ontbinding, wordt uw retour verwerkt en wordt de terugbetaling binnen de 14 dagen uitgevoerd.  
Gelieve rekening te houden met de leveringstermijnen van de Post.  Bepaalde pakjes, die vanuit het buitenland naar ons verstuurd zijn, zijn soms enkele dagen tot 2 weken onderweg eer dat wij ze ontvangen.

Mocht u na enige tijd de terugbetaling nog niet ontvangen hebben, aarzel niet ons dit te laten weten.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die
ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling
klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.
Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar
ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:
info @ amanto.be
Anton van de Veldelaan 13 - 2900 Schoten
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd
nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Europese online geschillenbeslechting

1